O wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji lokalizacyjnej rozbudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 12 Leszno-Gostyń

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej rozbudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 12 Leszno-Gostyń

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, że na wniosek z dnia 04.10.2006 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu , w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji rozbudowy skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 12 Leszno-Gostyń odcinek granica gminy Gostyń-miastoGostyń od km 190+012 do km 198+100
na niżej wymienionych działkach o numerach ewidencyjnych:

obręb Kosowo
ark. mapy 2 dz. nr ewid. 11/1, 13/5, 589/1,
ark. mapy 1 i 2 dz. nr ewid. 16/2, 16/3, 541/2, 541/3,
ark. mapy 1 dz. nr ewid. 544/1, 545/1, 546/1, 547/1, 548/1,
obręb Gola
ark. mapy 1 dz. nr ewid. 74/1, 75/1, 59/71,
ark. mapy 1 dz. nr ewid. 96/1, 72/4,
ark. mapy 1 dz. nr ewid. 90/1,

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od momentu ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania, strony mogą się zapoznać z materiałami dotyczącymi lokalizacji przebudowy skrzyżowania ulic Poznańskiej-Gronowskiej-Wilkowickiej oraz składać wnioski i uwagi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Lesznie Oddział Rozwoju Regionalnego pl. Kościuszki 4 p. 203 (tel. 065 529 48 38 w. 301).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98. poz. 1071 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28