O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na szlaku...

Treść archiwalna

... Luboń k/Poznania - Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 3 stycznia 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 17.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28