O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 Mpa relacji Gustorzyn – Odolanów: Etap I Gustorzyn – Turek, ...

Treść archiwalna

...na terenie województwa wielkopolskiego o długości 47,9 km – odcinek od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem wielkopolskim do granicy gminy Przykona z gminą Turek”

Obwieszczenie publikowane w terminie od 15 grudnia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 14.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29