O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 Mpa relacji Gustorzyn - Odolanów: Etap II Turek - Odolanów"

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 stycznia 2012 r. do 26 stycznia 2012 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 10.01.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29