O wniesieniu zażalenia do Ministra Infrastruktury na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2011 r wstrzymującego z urzędu wykonanie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ...

Treść archiwalna

z dnia 19 sierpnia 2010 r. utrzymującej w mocy decyzję Starosty Poznańskiego nr 9/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Polnej poprzez budowę chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w Czerwonaku

Obwieszczenie publikowane w terminie od 4 listopada 2011 r. do 18 listopada 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 03.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29