O wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3.10.2011 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Poznańskiego nr 21/2008 z dnia 6.11.2009 r. o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej dla inwestycji...

Treść archiwalna

... drogi gminnej dla inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Działkową z ulicą Łąkową oraz drogi łączącej ulicę Działkową z ulicą Makową w Wiórku

Obwieszczenie publikowane w terminie od 21 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 16.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29