O wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2012 r. nr 8/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 191 w miejscowości Strzelce

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 listopada 2012 r. do dnia 6 grudnia 2012 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 19.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23