O wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 8/2011 z dnia 13 maja 2011 r. (znak IR.III-3.71190-37/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z...

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od 2 stycznia 2012 r. do 16 stycznia 2012 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 01.01.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23