O wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 24 maja 2010 r. do 8 czerwca 2010 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 19.05.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29