O wniesieniu odwołania do Ministra Infrastruktury od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2011 r. uchylającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego ...

Treść archiwalna

 z dnia 19 sierpnia 2010 r. i poprzedzającą ją decyzję Starosty Poznańskiego nr 9/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. i orzekającej o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Polnej poprzez budowę chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w Czerwonaku

Obwieszczenie publikowane w terminie od 8 listopada 2011 r. do 22 listopada 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 04.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29