O ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii dwutorowej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów od słupa nr 80 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr 10 w pasie istniejącej linii 220 kV Plewiska...

Treść archiwalna

...Konin przewidzianej do rozbiórki, oraz częściowo po nowej trasie dla fragmentu linii na terenie Gminy Strzałkowo

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 29.04.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28