O ustaleniu lokalizacji drogi krajowej

Treść archiwalna

DECYZJAnr 2/06

o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 7, i 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z p. zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu znak GDDKiA/PO-22-dsz-4113-17/32-69/2004/05 z dnia 04.10.2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji drogi „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 12 Leszno-Gostyń odcinek granica gminy Gostyń-miasto Gostyń od km 190+012 do km 195+095”

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 12.12.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28