O sprostowaniu omyłki w decyzji nr 6/2009 z dnia 15.07.2009 r. znak WI.III-4.71190-11/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 432 na odc. Leszno - Osieczna od km 2+170,00 do km 7+383,70

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 12 stycznia 2010 r. do 27 stycznia 2010 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 09.01.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28