O przystąpionu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo"

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 grudnia 2012 r. do dnia 8 stycznia 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 14.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28