O przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa szlaku Czempiń - Mosina od km 134.500 do km 144.400 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, ...

Treść archiwalna

... elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 10 stycznia 2013 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 14.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28