o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycji pn. "Podstacja trakcyjna Mosina wraz z linią zasilającą na terenie PKP w zakresie: linii kablowej SN 15 kV zasilającej PT Mosina,...

Treść archiwalna

... obiektu budowlanego, elektroenergetyki, kabli zasilaczy trakcyjnych i powrotnych.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 listopada  2012 r. do dnia 3 grudnia 2012 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 05.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28