O przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. "Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo) od km -0+420 do km 34+615, dł. 35,035 km"

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia X 2012 r. do dnia X 2012 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 02.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28