O możliwości zapoznania się przez strony postępowania administracyjnego z aktami w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Luboń k/Poznania - Poznań od km 159.000 do km 163.400...

Treść archiwalna

... w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 kwietnia 2013 r. do dnia 24 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 09.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28