Dotyczące zawiadomienia o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 3/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii dwutorowej 400 kV relacji...

Treść archiwalna

...Kromolice - Pątnów od słupa nr 80 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr 10, na terenie gmin Kórnik, Kleszczewo, Środa Wielkopolska, Dominowo, Nekla, Września, Kołaczkowo, Strzałkowo, Słupca, Golina, Kazimierz Biskupi

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 10 lipca 2009 r. do 24 lipca 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 08.07.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28