Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 11 od km 405+394 do km 405+947 w zakresie budowy chodnika w m. Ostrów Wlkp.

Treść archiwalna

Tekst ogłoszenia publikowany w terminie od 24 listopada 2010 r. do 8 grudnia 2010 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 22.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23