Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 92 w m. Lwówek w zakresie korekty włączenia drogi gminnej - ul. Nowotomyskiej oraz rozbudowy skrzyżowania drogi...

Treść archiwalna

...krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1750P w m. Lwówek, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 22.05.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23