Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Leszno - Osieczna od km 2+170,00 do km 7+383,70 - budowa ścieżki rowerowej

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia X 2012 r. do dnia X 2012 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 25.05.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23