Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36”

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 30 listopada 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 26.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28