Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 191 i 193 w m. Rataje

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 24 maja 2010 r. do 8 czerwca 2010 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 19.05.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29