Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 11 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odc. Rożnowo - Kowanówko od km 245+223 do km 246+093...

Treść archiwalna

...na dł. 870 m wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Kowanówku

Tekst ogłoszenia publikowany w terminie od 2 listopada 2010 r. do 16 listopada 2010 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 28.10.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23