Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Rakoniewice-Wielichowo ...

Treść archiwalna

... - budowa ścieżki pieszo rowerowej od km 0+517,3 do km 1+567 i budowa ścieżki pieszo rowerowej od km 1+567 do km 5+272

Obwieszczenie publikowane w terminie od 25 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 25.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23