Dotyczące wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 9/10 z dnia 5 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji ...

Dotyczące wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 9/10 z dnia 5 lipca 2010 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, dla inwestycji pn. "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I", w zakresie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów Miasta Poznań: dz. nr 1/4, ark. 18, obręb Jeżyce

Obwieszczenie publikowane w terminie od 10 maja 2011 r. do 24 maja 2011 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 09.05.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29