Dotyczące sprostowania decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 256/09 z dnia 17 września 2009r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: "Budowa czterotorowej linii napowietrznej 2x400 kV + 2x220 kV Plewiska...

Treść archiwalna

...- Kromolice na odcinku od słupa nr 39 (istniejący) do słupa nr 43 - po trasie istniejącej linii 220 kV Konin - Plewiska"

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 1 października 2009 r. do 16 października 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 01.10.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28