Budowa obwodnicy m. Nowe Skalmierzyce w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 0+000,00 do km 0+750,00

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 22 września 2006 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę: „Budowa obwodnicy m. Nowe Skalmierzyce w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 0+000,00 do km 0+750,00”.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98. poz. 1071 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od momentu ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania, strony mogą się zapoznać z materiałami dotyczącymi lokalizacji Budowa obwodnicy m. Nowe Skalmierzyce w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 0+000,00 do km 0+750,00 oraz składać wnioski i uwagi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Lesznie Oddział Rozwoju Regionalnego pl. Kościuszki 4 p. 203 (tel. 065 529 48 38 w. 301). oraz w GDDKiA w Poznaniu ul. Gajowa nr 5 pok. nr 309 tel. 061-846-20-54.

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28