Budowa obwodnicy Borek Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 12 Leszno - Jarocin - obwieszczenie

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE

Wojewody Wielkopolskiego
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z późn. zm.)
zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2006 r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu została wydana decyzja nr 18/6 Wojewody Wielkopolskiego znak RR.Le-5.7111-32/06 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zadania „budowa obwodnicy Borek Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 12 Leszno-Jarocin”.

W związku  z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm. w ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, uważa się że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wydaniu w/w decyzji i w terminie 14 dni mają prawo zapoznać się z jej treścią w:

Oddziale Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Delegatura w Lesznie pl. Kościuszki 4
pok. 203 tel. 065-529-48-38 wew. 301
oraz w
Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.
pok. nr 2 tel. 065-571-61-20

                                                                                        /–/  Tadeusz Dziuba
                                                                                        Wojewoda Wielkopolski

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28