Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 2. [poz. 101-200]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
101. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz 2018-03-26 - 2018-04-30
przedłużona do 2018-05-15
Wydział Zdrowia
102. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 września 2018 r.
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2018-03-27 - 2018-05-27 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
103. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Szef Obrony Cywilnej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 2018-03-27 - 2018-07-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
104. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego Teresa Chaliman - tłumacz przysięgły, ul. Spółdzielcza 2A/12, 63-600 Kępno 2018-03-27 - 2018-04-27
odstąpiono od kontroli
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
105. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 16.05.2018]
Wiktor Biliński - tłumacz przysięgły, ul. Poznańska 38A, 63-300 Pleszew 2018-03-28 - 2018-04-27 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
106. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 05.04.2018]
Danuta Chorodeńska - tłumacz przysięgły, ul. Poznańska 38, 63-300 Pleszew 2018-03-28 - 2018-05-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
107. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 czerwca 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 2018-03-29 - 2018-04-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
108. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 16.05.2018]
Magdalena Bogacz - tłumacz przysiegły, ul. Drobnika 3, 63-300 Pleszew 2018-04-03 - 2018-04-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
109. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego Greta Cieluch - tłumacz przysięgły, ul. Dembińskiego 18/27, 63-400 Ostrów Wielkpolski 2018-04-05 - 2018-05-04
przedłużona do 2018-07-06
odstąpiono od kontroli
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
110. Sprawdzenie wybranych elementów standardu usług opiekuńczych świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie
[protokół z kontroli - dodano 26.04.2018]
Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie ul. Parkowa 5 63-220 Kotlin 2018-03-29 - 2018-04-12 Wydział Polityki Społecznej
111. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, dodano 19 maja 2018 r.]
Urząd Gminy Kościan 2018-04-03 - 2018-04-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
112. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Lesznie 2018-04-03 - 2018-04-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
113. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie załączono pod poz. nr 139 tej tabeli]
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu 2018-04-03 - 2018-04-10 przedłużona do 2018-04-20 Wydział Polityki Społecznej
114. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 30 60-595 Poznań  2018-04-03 - 2018-05-07 Wydział Zdrowia
115. Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 czerwca 2018 r.]
Urząd Miasta Kalisza 2018-04-09 - 2018-04-27 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
116. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 24 sierpnia 2018 r.
Rodzinny Dom Nr 2 w Poznaniu ul. Jugosłowiańska 54g/1 61-149 Poznań 2018-04-09 - 2018-04-30 Wydział Polityki Społecznej
117. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 1 sierpnia 2018 r.
Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach Chumiętki 22 63-840 Krobia 2018-04-10 - 2018-04-23 Wydział Polityki Społecznej
118. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
GRUPA KAMRAD Radosław Soszyński, ul. Trakt Napoleoński 70, 62-090 Rokietnica 2018-04-05 - 2018-04-23 Wydział Zdrowia
119. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
protokół z kontroli, opublikowano 16 października 2018 r.
MEDICAL MICROSYSTEMS KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA, ul. Dworcowa 3, 63-000 Środa Wielkopolska 2018-04-06 - 2018-04-24 Wydział Zdrowia
120. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
Sekcja Ratownictwa Medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach ul. Sulisławicka 106 62-800 Kalisz 2018-04-05 - 2018-04-30 Wydział Zdrowia
121. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
protokół z kontroli, opublikowano 16 października 2018 r.
CENtrUM HORYZONT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morasko 25F, 61-606 Poznań 2018-04-09 - 2018-04-20 Wydział Zdrowia
122. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
NEUROLOGICZNY NZOZ CENtrUM LECZENIA S.M. OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH IM. DR N. MED. HANKI HERTMANOWSKIEJ Witosław Cieślak,  Fabianowska 40, 62-064 Plewiska 2018-04-09 - 2018-04-20 Wydział Zdrowia
123. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 18.04.2018]
Andrzej Antczak - tłumacz przysięgły, ul. Robotnicza 19-31, 62-800 Kalisz 2018-04-11 - 2018-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
124. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 18.04.2018]
Jolanta Biedka - tłumacz przysięgły, ul. Fredry 24, 62-800 Kalisz 2018-04-12 - 2018-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
125. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 czerwca 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu 2018-04-12 - 2018-04-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
126. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
protokół z kontroli, opublikowano 16 października 2018 r.
CITY DENT SP. Z O.O., SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Spółdzielców 46/6P, 62-510 Konin  2018-04-12 - 2018-04-25 Wydział Zdrowia
127. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
sprawozdanie z kontroli, opublikowano 16 października 2018 r.
ALLMED BARCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Brzozowa 65, 62-500 Konin 2018-04-13 - 2018-04-26 Wydział Zdrowia
128. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 18.04.2018]
Halina Budzyńska - tłumacz przysięgły, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34/22A, 62-800 Kalisz 2018-04-13 - 2018-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
129. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
SYNERGIA, CENtrUM REHABILITACJI LECZNICZEJ JUSTYNA KOMOROWSKA ul. A. Mickiewicza 56 63-100 Śrem 2018-04-11 - 2018-04-30 Wydział Zdrowia
130. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[notatka służbowa 1, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
[notatka służbowa 2, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Przemysław Górzny RehaMed Care, ul. Polna 18, 64-115 Wilkowice 2018-04-09 - 2018-04-25 Wydział Zdrowia
131. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, dodano i opublikowano 15 czerwca 2018 r.]
Urząd Gminy Gizałki 2018-04-10 - 2018-04-13 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
132. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SP. Z O.O.,  ul. gen. Grota Roweckiego 6,  63-900 Rawicz 2018-04-11 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
133. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Wypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2018-04-10 - 2018-06-15 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
134. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Wypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Starostwo Powiatowe w Kościanie 2018-04-10 - 2018-06-15 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
135. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Wypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Urząd Miasta Kalisza 2018-04-12 - 2018-06-15 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
136. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI MEDART SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Janiny Omańkowskiej 60-465 Poznań 2018-04-09 - 2018-04-25 Wydział Zdrowia
137. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
protokół z kontroli, opublikowano 16 października 2018 r.
DOCTOR SP. Z O.O., ul. Franciszkańska 7/2, 62-800 Kalisz 2018-04-16 - 2018-04-30 Wydział Zdrowia
138. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
NZOZ MAMATATA CENtrUM NEONATOLOGII I REHABILITACJI GRUND GRZEGORZ, ul. Porannej Rosy 47 60-529 Kamionki 2018-04-09 - 2018-04-16 przedłużona do 2018-04-30 Wydział Zdrowia
139. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2 64-300 Nowy Tomyśl 2018-04-11 - 2018-04-20
przedłużona do 2018-05-18
Wydział Polityki Społecznej
140. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 sierpnia 2018 r.
Urząd Gminy Kleszczewo 2018-04-10 - 2018-04-12 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
141. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego Edyta Chmolewska - tłumacz przysięgły, ul. Ludowa 8/4, 62-800 Kalisz 2018-04-16 - 2018-05-16
odstąpiono od kontroli
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
142. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 30 sierpnia 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska 2018-04-17 - 2018-04-19 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
143. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 27.04.2018]
Bogna Chodkiewicz-Śniegula - tłumacz przysięgły, ul. Wąska 41, 62-800 Kalisz 2018-04-18 - 2018-05-18 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
144. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa Tomasz Gmiąt OFFICIUM Gabinet Fizjoterapii ul. Nowotomyska 31 64-310 Lwówek 2018-04-12 - 2018-04-27
upoważnienie anulowano
Wydział Zdrowia
145. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
REHASPORT DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. ul. K. Żegockiego  10 61-693 Poznań  2018-04-12 - 2018-04-27 Wydział Zdrowia
146. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
REACTIVE KAROLINA BOGUSZ  MARTA BOGUSZ S.C. ul. Tylne Chwaliszewo 25 61-103 Poznań 2018-04-13 - 2018-04-27 Wydział Zdrowia
147. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
TULDENT LISIECKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Gajowa 56/6, 63-004 Tulce 2018-04-16 - 2018-04-27 Wydział Zdrowia
148. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 31 lipca 2018 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp. 2018-04-16 - 2018-04-27 Wydział Polityki Społecznej
149. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 26 lipca 2018 r.
Urząd Gminy w Mieścisku 2018-04-16 - 2018-04-20 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
150. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 26 lipca 2018 r.
Urząd Gminy w Mieleszynie 2018-04-16 - 2018-04-20 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
151. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
mediKon Gabinety Lekarskie Spółka Cywilna Anna Konarska Jacek Konarski, ul. Staromiejska 68/3, 64-920 Piła 2018-04-17 - 2018-04-30 Wydział Zdrowia
152. Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłki celowe
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 września 2018 r.
Urząd Miejski w Gnieźnie 2018-04-19 - 2018-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
153. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, dodano o opublikowano 6 czerwca 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy Dolsk 2018-04-19 - 2018-04-25 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
154. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Anki w Gnieźnie ul. Poznańska 15/28 62-200 Gniezno 2018-04-13 - 2018-04-30 Wydział Polityki Społecznej
155. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 1 sierpnia 2018 r.
Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach, Mościszki 37c, 64-010 Krzywiń 2018-04-20 - 2018-04-30 Wydział Polityki Społecznej
156. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DANUTA KUKWISZ, ul. Wodociągowa 22, 77-400 Złotów 2018-04-16 - 2018-04-30 Wydział Zdrowia
157. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Lipowa 23A 64-553 Grzebienisko 2018-04-23 - 2018-05-11 Wydział Zdrowia
158. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 23 listopada 2018 r.]
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ꞌꞌSENIORꞌꞌ S.C. RENATA SAIDANI BARBARA ŁODZIAK ul. Lechicka 100 61-674 Poznań 2018-04-19 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
159. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I HOPSPICYJNEJ AEGIS S.C. BARBARA ŁODZIAK, ADRIAN ŁODZIAK, ul. Lechicka 100, 61-619 Poznań 2018-04-19 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
160. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
protokół z kontroli, opublikowano 17 października 2018 r.
SPÓŁKA CYWILNA HENRYK ANDRZEJ WOJNOWSKI, ANNA MARIA MICHALSKA-JANIA, UL. SPOKOJNA 5 62-610 SOMPOLNO 2018-04-20 - 2018-05-07 Wydział Zdrowia
161. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
HAPPYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konińska 61, 62-410 Zagórów 2018-04-23 - 2018-05-11 Wydział Zdrowia
162. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 9 lipca 2018 r.
Urząd Gminy Kramsk 2018-04-23 - 2018-04-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
163. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 czerwca 2018 r.]
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 2018-04-25 - 2018-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
164. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 9 listopada 2018 r.
Starostwo Powiatowe w Kole 2018-04-26 - 2018-06-26 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
165. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.]
Szef Obrony Cywilnej Powiatu Chodzieskiego - Starosta Chodzieski 2018-04-26 - 2018-07-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
166. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[notatka służbowa, opublikowano 15 października 2018 r.]
placówka zapewniająca całodobową opiekę ul. Lechicka 100, 61-619 Poznań 2018-04-19 - 2018-05-15
przedłużona do 2018-06-15
Wydział Polityki Społecznej
167. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
CENtrUM OPIEKI ZDROWOTNEJ SANITATIS SPÓŁKA Z O.O. ul.Hiacyntowa 26 62-080 Lusówko 2018-04-23 - 2018-05-11 Wydział Zdrowia
168. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykowo 2018-04-23 - 2018-05-15 Wydział Zdrowia
169. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 23 sierpnia 2018 r.
Urząd Gminy
w Miedzichowie
2018-05-07 - 2018-05-11 Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
170. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 6 czerwca 2018 r.]
Urząd Gminy Słupca 2018-05-07 - 2018-05-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
171. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 3 lipca 2018 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ślesinie
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin
2018-05-07 - 2018-05-21 Wydział Polityki Społecznej
172. Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
sprawozanie z kontroli, opublikowano 29 czerwca 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy
w Szamotułach
2018-05-08 - 2018-05-18 Wydział Polityki Społecznej
173. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy
w Szamotułach
2018-05-07 - 2018-05-18 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
174. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką
i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
ARS MEDICA
Marcin Michalak i Krzysztof Wróbel
spółka cywilna,
ul. Staszica 1,
62-510 Konin
2018-05-07 - 2018-05-18 Wydział Zdrowia
175. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
CENTRUM MEDYCZNE WIKAMED
D. CHAMPLEWSKA-JĘDRZEJEWSKA,  
D. JĘDRZEJEWSKI S.C.,
ul. Powstańców Styczniowych 2/98,
62-510 Konin
2018-05-07 - 2018-05-18 Wydział Zdrowia
176. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
FIZJO-REH JANKOWIAK
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Bolesława Chrobrego 13, 62-710 Wyszyna
2018-05-07 - 2018-05-18 Wydział Zdrowia
177. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 6 lipca 2018 r.
Urząd Gminy Osiek Mały 2018-05-07 - 2018-05-14 Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa
178. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
InMedic
Spółka z o.o.,
ul. Droga Lisia 52,
63-810 Borek Wlkp.
2018-05-07 - 2018-05-21 Wydział Zdrowia
179. Prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli - dodano 16.05.2018]
Karolina Berdzik - tłumacz przysięgły, ul. Szlachecka 11, 60-685 Poznań 2018-05-09 - 2018-06-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
180. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
LEKARZ – SPECJALISTA BO. MEDICA BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Rynkowa 18,  Przeźmierowo 2018-05-09 - 2018-05-21 Wydział Zdrowia
181. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
PWPEDIAtrIA WOJCIECH WALASEK, os. Jana III Sobieskiego 52,  60-688 Poznań,  2018-05-10 - 2018-05-23 Wydział Zdrowia
182. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 13 września 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie 2018-05-11 - 2018-05-22 Wydział Polityki Społecznej
183. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 30 października 2018 r.
Dom Pomocy Społecznej w Pakówce 2018-05-08 - 2018-05-10 Wydział Polityki Społecznej
184. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
ANA MEDCIAL. CENtrUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Wspólna 40 61-479 Poznań  2018-05-08 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
185. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Diagnostyka Wielkopolska Spółka z o.o.ul. J.H. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań 2018-05-09 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
186. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa trENING MEDICA SPÓŁKA Z O.O. ul. Wrzosowa 52, 62-006 Bogucin 2018-05-09 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
187. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.
FizjoMed Gabinet Rehabilitacji i Masażu Karolina Szałata, Kamionki 7, 64-310 Lwówek 2018-05-10 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
188. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Anna Charzewska, ul. Jabłoniowa 23, 62-200 Gniezno 2018-05-10 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
189. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CALISIA - Józef Bażant, Piotr Bażant Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz 2018-05-14 - 2018-05-28 Wydział Zdrowia
190. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 września 2018 r.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach 2018-05-14 - 2018-06-15 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
191. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
EXAMEN Spółka z o.o., ul. Bolesława  Prusa 14/2, 60-819 Poznań 2018-05-11 - 2018-05-23 Wydział Zdrowia
192. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 31 lipca 2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów 2018-05-14 - 2018-05-25 Wydział Polityki Społecznej
193. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
FIZJO-KAMA Dawid Grajczak ul. Zwirki i Wigury 7 62-200 Gniezno 2018-05-14 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
194. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
sprawozdanie z kontroli, opublikowano 18 października 2018 r.
ALFA DENT A. JORDAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Nowa 33 62-004 Czerwonak 2018-05-14 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
195. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 czerwca 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 2018-05-15 - 2018-05-24 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
196. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
GABINET FIZJOTERAPII ALEKSANDER DZIEL, ul. Gnieźnieńska 38, 62-100 Wągrowiec 2018-05-17 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
197. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA PAtrICIA DERĘGOWSKA-NOSOWICCZ ul. Jawornicka 5B 60-161 Poznań 2018-05-14 - 2018-05-30 Wydział Zdrowia
198. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 4 lipca 2018 r.
Starostwo Powiatowe w Kościanie 2018-05-16 - 2018-05-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
199. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 31 lipca 2018 r.
Starostwo Powiatowe w Kępnie 2018-05-18 - 2018-06-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
200. Wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 8, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania wymogu określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Tomasz Przybylak Usługi Geodezyjne i Kartograficzne os. Oświecenia 98/31, 61-211 Poznań 2018-05-21 - 2018-05-30
odstąpiono od kontroli
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 30.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.02.2019 - 13:37