Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2009 roku, cz. 1. [poz. 1-100]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2009 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1

W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu, ul. Nowy Świat 35, 62-800 Kalisz 12.01-22.01.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2

W zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wiel., ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski 14.01-16.01.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/290/04 „Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego”

Urząd Miejski w Kórniku, pl. Niepodległości 1, Kórnik 09.01-15.01.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i
Budżetu
4

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04 „Budowa Sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 13.01-19.10.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i
Budżetu
5

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków 14.01-10.02.09
przedłużono do 19.02.09
Wydział Finansów i Budżetu
6

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy Przedecz, Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz 19.01-03.02.09
przedłużono do 5.02.09
Wydział Finansów i Budżetu
7

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Babiak, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak 19.01-03.02.09
przedłużono do 6.02.09
Wydział Finansów i Budżetu
8

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/111/04 „Podniesienie jakości infrastruktury społecznej – budowa hali sportowej przy Gimnazjum w
Boguszycach”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy Wierzbinek 20.02- 27.01.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
9

Kontrola projketu nr Z/2.30/III/3.5.1/100/04 „Rozwój lokalnej infrastruktury społeczno–edukacyjnej i sportowej poprzez budowę gimnazjum w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów”

Odstąpiono od kontroli w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowaniu

Urząd Gminy Krzymów 21.01-28.01.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
10 W zakresie realizacji zadań powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421
Przygodzice
19.01.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
11 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice 19.01-20.01.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
12 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim, Pl. Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi 20.01-30.01.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
13 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin 26.01.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
14 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice 26.01-27.01.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
15

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek 22.01-11.02.09 Wydział Finansów i Budżetu
16

W zakresie zbadania zarzutów zawartych w skardze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu – filia Grunwald 20.01-23.01.09 Wydział Polityki Społecznej
17

W zakresie zbadania zarzutów zawartych w skardze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie 26.01-30.01.09 Wydział Polityki Społecznej
18

W zakresie zbadania zarzutów zawartych w skardze

Urząd Gminy w Jaraczewie , ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo 26.01-30.01.09 Wydział Polityki Społecznej
19 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy Białośliwie, ul. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie 27.01.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
20 W zakresie rozliczenia środków finansowych przekazywanych w 2008 r. w ramach dotacji Wojewody oraz rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 22.01-06.02.09 Wydział Środowiska i Rolnictwa/Wydział Infrastruktury
21 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 28.01-30.01.09 Wydział Infrastruktury
22

Kontrola projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/331/04 „Budowa Sali sportowej pełnowymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 26.01-27.01.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
23

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.3.2/136/04 „Zakup dwóch aparatów rentgenowskich dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7 28.01-30.01.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
24

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim, Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski 29.01-13.02.09 przedłużono do 18.02.09 Wydział Finansów i Budżetu
25

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Poniecu, Rynek 24, 64-125 Poniec 29.01-13.02.09 przedłużono do 18.02.09 Wydział Finansów i Budżetu
26

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 29.01-13.02.09 przedłużono do 25.02.09 Wydział Finansów i Budżetu
27

W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych
[protokół kontroli]

Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno 02.02-10.02.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
28 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1 04.02-06.02.09 Wydział Infrastruktury
29

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 28.01.2009 Wydział Nadzoru
30

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 29.01-05.02.09 Wydział Polityki Społecznej
31

W zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie zlecone

[pobierz protokół]

Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 29.01-09.02.09 Wydział Polityki Społecznej
32

Kontrola projektów:
1. nr Z/2.30/IV/4.1/10/06 „Kontrola realizacji projektów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. W Koninie (2006 r.)” 01/468,
2. nr Z/2.30/IV/4.2/34/06 „Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR 92006 r.)” 02/491
3. nr Z/2.30/IV/4.3/1/08 „Punkt informacyjny dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2007 r.) 03/745,
4. nr Z/2.30/IV/4.3/12/08 „Punt informacyjny dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (nowa perspektywa 2007-2013)” 03/814

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 04.02-20.02.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
33

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.6/25/05 „Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu”

Urząd Miasta Poznania, ul. Pl. Kolegiacki 17 04.02-10.02.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
34 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna 12.02.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
35 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65,
63-405 Sieroszewice
16.02-17.02.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
36 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie, Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew 17.02-27.02.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
37 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń 20.02.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
38 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 23.02-24.02.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
39

W zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Poznańska 66, 61-160 Czapury 09.02-08.03.09 Wydział Polityki Społecznej
40

W zakresie spełniania standardów okreslonych dla domów matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Dom Matki i Dziecka Betlejemka, ul. Rzemieślnicza 7, Rostarzewo k. Wolsztyna 05.02-27.02.09 przedłużono do 16.03.09 Wydział Polityki Społecznej
41

W zakresie zasadności świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacji kadr

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie 16.02-16.03.09 Wydział Polityki Społecznej
42

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej okreslonego umową nr PS.I-3.9016/3-28/08 z 28.04.2008r.

[pobierz protokół]

Fundacja Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 194, 60-594 Poznań 09.02-14.02.09 Wydział Polityki Społecznej
43

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło 09.02-05.03.09 przedłużono do 10.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
44

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Blizanów, 62-814 Blizanów 16.02 – 04.03.09 przedłużono do 11.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
45

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół 12.02-18.02.09 Wydział Polityki Społecznej
46

W zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

Urząd Gminy w Kołaczkowie, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 16.02-16.03.09 Wydział Polityki Społecznej
47

W zakresie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie, Miłaczew 45a, 62-709 Malanów 17.02-27.02.09 Wydział Polityki Społecznej
48

Kontrola projektów:
1. DPI/2.6/P/24/06 „Inkubator Technologiczny – Innowacje i Technologie szansa na rozwój”,
2. DPI/2.6/P/08/05 „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski”,
3. DPI/2.6/P/09/06 „Budowanie konsensusu wokół wizji Innowacyjnej Wielkopolski”

pobierz informacje pokontrolne: [1][2][3]

Fundacja Uniwersytetu im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Techniczmny, ul. Rubież 46 Poznań  13.02-13.03.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
49 W zakresie realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej maku niskomofinowego za rok 2008 Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 17.02-18.02.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
50 W zakresie realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej maku niskomofinowego za rok 2008 Urząd Miejski w Kłecku, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko 23.02.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
51

W zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 16.02-26.02.09 Wydział Polityki Społecznej
52

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej

Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 17.02-03.03.09 przedłużono do 06.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
53

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej okreslonego umową nr PS.I.-7.9016/6-54/08 z 02.09.2008r.

[pobierz protokół]

Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych w Poznaniu, ul. Różana 5/7, 61-557 Poznań 16.02-20.02.09 Wydział Polityki Społecznej
54 W zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Starostwo Powiatowe w Lesznie, Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 20.03-24.03.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
55

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa 23.02-13.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
56

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy i Miasta w Krajence, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka 25.02-20.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
57

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Pogorzeli, Rynek 1, 63-860 Pogorzela 23.02-13.03.09 Wydział Finansów i Budżetu 
58

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1 63-840 Krobia 04.03-24.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
59

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież 05.03-24.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
60

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 25.02-03.03.09 Wydział Polityki Społecznej
61

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 24.02.2009 Wydział Nadzoru
62

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  25.02-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
63

W zakresie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, ul. T. Kościuszku 35, 62-240 Trzemeszno 26.02-20.03.09 Wydział Polityki Społecznej
64 W zakresie realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej konopi włóknistych za rok 2008 Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 02.03.-03.03.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
65 W zakresie realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej konopi włóknistych za rok 2008 Urząd Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 05.03.2009 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
66 W zakresie realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej konopi włóknistych za rok 2008 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 09.03.2009 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
67

Weryfikacja wydatków przedstawionych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IZ do IC dla programów regionalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 16.03-20.03.09 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
68

W zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 03.03-09.03.09 Wydział Polityki Społecznej
69 W zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w miejscu udzielania świadczeń w 2009 roku
[patrz: protokół kontroli pod poz. 70]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Poniatowskiego 25, 62-600 Koło 03.03-06.03.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
70

W zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w miejscu udzielania świadczeń w 2009 roku
[protokół kontroli]

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin 03.03-06.03.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
71 W zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne w miejscu udzielania świadczeń w 2009 roku
[patrz: protokół kontroli pod poz. 70]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek 03.03-06.03.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
72 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Granowie, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo 13.03.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
73 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy w Rzgowie, ul. Konińska 8,
62-586 Rzgów
17.03-27.03.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
74 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, oraz zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń 27.03.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
75 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 25.03.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
76 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin 23.03-24.03.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
77 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin 30.03-31.03.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
78 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Brodnicy, 63-112 Brodnica 41 09.03.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
79 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 10.03.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
80

Kontrola projektów:
1. nr DPI/2.6/P/14/05 „Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu”,
2. nr DPI/2.6/P/05/04 „Utworzenie i Rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji”,
3. nr DPI/2.6/P/03/06 „Rozszerzenie działalności Wielkopolskiej sieci Innowacyjnej jako platformy współpracy na rzecz innowacji regionu”,
4. nr Z/2.30/IV/4.2/30/06 „Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce” 02/468,
5. nr Z/2.3/IV/4.3/38/06 „Działania promocyjne i informacyjne usprawniające wdrażanie Działania Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce” 03/567

pobierz informacje pokontrolne: [1][2][3][4][5]

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46, Poznań  09.03-07.04.09 przedłużono do 08.05.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
81

W zakresie pozyskiwania, szkolenia i przygotowywania osób do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz kwalifikacji kadry

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile, ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła 09.03-30.03.09 Wydział Polityki Społecznej
82

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Spółdzielnia Inwalidów „PRZYSZŁOŚĆ”, ul. Grunwaldzka 18, 64-980 Trzcianka 10.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej 
83

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „LEXPAS” Spółka z o.o., ul. Minikowo 2a, 61-355 Poznań 09.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
84

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85 203 Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Chorych Psychicznie w Trzemesznie, ul. Mickiewicza 28

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 12.03-27.03.09 Wydział Polityki Społecznej
85

Zbadanie zarzutów podniesionych w skardze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 18.03-06.04.09 Wydział Polityki Społecznej
86

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „ALVARETTI” Spółka Jawna, ul. Gajowa 14, 60-500 Konin 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
87

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „DOMAR” Spółka z o.o., ul. Spółdzielców 5, 60-500 Konin 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
88

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „ANDEX” Widziszewo, ul. Dworcowa 10, 64-000 Kościan 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
89

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „Leszczyńska Agencja Wydawnicza” ul. Słowiańska 55, 64-100 Leszno 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
90

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „PLASTWIL” Irena. Leon Wałkowscy, 64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2 16.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
91

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „GORGIEL” Zakłady materiałów Instalacyjnych, ul. Sadowa 64, 64-200 Wolsztyn 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
92

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „JOPPOL” Spółka Jawna Wojciech i Jacek Jopp, ul. Jeleniogórska 20a, 60-179 Poznań 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
93

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „MABO” Spółka z o.o., ul. Pawłówek 102, 62-800 Kalisz 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
94

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej Agencja Ochrony Osób i Mienia i Usług, ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
95

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej „BSC” Drukarnia Opakowań S.A., ul. Żmigrodzka 37, 61-171 Poznań 11.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
96

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej

[pobierz protokół]

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski w Poznaniu, Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań 16.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
97

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej

Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań 16.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
98

W zakresie stosowania przepisów prawa przy udzielaniu zamówień publicznych oraz sposobu prowadzenia gospodarki finansowej

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań 12.03-02.04.09 przedłużono do 24.04.09 Wydział Finansów i Budżetu
99

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo 12.03-30.03.09 Wydział Finansów i Budżetu
100

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy, ul. Prusa 3, 62-400 Słupca 16.03-03.04.09 Wydział Finansów i Budżetu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 07.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 09:00