Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 25.11.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
92/17 08.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw: windykacji oraz rozliczania należności z tytułu dochodów budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 92/17 18.09.2017 Pobierz
91/17 08.09.2017 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 91/17 22.09.2017 Pobierz
90/17 31.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej, programu wieloletniego „Senior+”, uruchamiania rezerw ogólnych w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 90/17 11.09.2017 Pobierz
89/17 31.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 89/17 11.09.2017 Pobierz
88/17 28.08.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 88/17 07.09.2017 Pobierz
87/17 28.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 87/17 07.09.2017 Pobierz
86/17 28.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 86/17 07.09.2017 Pobierz
85/17 11.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 85/17 25.08.2017 Pobierz
84/17 09.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 84/17 21.08.2017 Pobierz
68/17 04.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji ośrodków szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy i nadzoru nad tymi ośrodkami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 68/17 16.08.2017 Pobierz

Strony