Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.08.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
103/18 11.06.2018 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 103/18 21.06.2018 Pobierz
102/18 11.06.2018 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: realizacji, kontroli i monitoringu projektów w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 102/18 21.06.2018 Pobierz
101/18 11.06.2018 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 101/18 21.06.2018 Pobierz
100/18 11.06.2018 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i nadzoru nad urzędami stanu cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 100/18 21.06.2018 Pobierz
99/18 28.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 99/18 08.06.2018 Pobierz
98/18 24.05.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: planowania i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 98/18 04.06.2018 Pobierz
97/18 23.05.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 97/18 04.06.2018 Pobierz
96/18 23.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 96/18 05.06.2018 Pobierz
95/18 23.05.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 95/18 04.06.2018 Pobierz
94/18 21.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 94/18 01.06.2018 Pobierz

Strony