Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 22.04.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
22/18 01.02.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 22/18 12.02.2018 Pobierz
21/18 31.01.2018 Plik informatyk do spraw: obsługi informatycznej Delegatury WUW w Lesznie w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 21/18 12.02.2018 Pobierz
20/18 31.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 20/18 12.02.2018 Pobierz
19/18 31.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 19/18 12.02.2018 Pobierz
18/18 29.01.2018 Microsoft Office document icon administrator ds. obsługi Punktu Informacyjnego w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 18/18 12.02.2018 Pobierz
17/18 26.01.2018 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 17/18 09.02.2018 Pobierz
16/18 26.01.2018 Plik specjalista do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 16/18 05.02.2018 Pobierz
15/18 26.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 15/18 05.02.2018 Pobierz
14/18 26.01.2018 Plik starszy referent do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 14/18 05.02.2018 Pobierz
13/18 22.01.2018 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 13/18 01.02.2018 Pobierz

Strony