Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
55/20 17.08.2020 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: obsługi resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 55/20 (95,6 KB) 27.08.2020 Pobierz
53/20 13.08.2020 Plik Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 53/20 (19,2 KB) 31.08.2020
54/20 12.08.2020 Plik Inspektor wojewódzki - Kierujący Stanowiskiem ds. Organizacyjno-Administracyjnych w Delegaturze WUW w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 54/20 (96,89 KB) 24.08.2020 Pobierz
52/20 30.07.2020 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 52/20 (95,43 KB) 10.08.2020 Pobierz
51/20 30.07.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 51/20 (95,66 KB) 10.08.2020 Pobierz
50/20 25.06.2020 Plik Inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 50/20 (95,68 KB) 10.07.2020 Pobierz
49/20 31.03.2020 Plik Inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 49/20 (95,05 KB) 20.04.2020 Pobierz
48/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 48/20 (95,23 KB) 20.04.2020 Pobierz
47/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu III) WUW w Poznaniu nr ref. 47/20 (94,95 KB) 20.04.2020 Pobierz
46/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 46/20 (18,69 KB) 20.04.2020 Pobierz

Strony