Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 23.04.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
15/18 26.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 15/18 05.02.2018 Pobierz
14/18 26.01.2018 Plik starszy referent do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 14/18 05.02.2018 Pobierz
13/18 22.01.2018 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 13/18 01.02.2018 Pobierz
12/18 22.01.2018 Plik Specjalista do spraw: obciążeń egzekucyjnych w postępowaniu mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 12/18 01.02.2018 Pobierz
11/18 22.01.2018 Plik Referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 11/18 01.02.2018 Pobierz
10/18 19.01.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 10/18 29.01.2018 Pobierz
9/18 19.01.2018 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 9/18 29.01.2018
8/18 19.01.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 8/18 29.01.2018 Pobierz
7/18 18.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 7/18 29.01.2018 Pobierz
6/18 18.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 6/18 29.01.2018 Pobierz

Strony