Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 14.08.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
93/18 21.05.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 93/18 01.06.2018 Pobierz
92/18 21.05.2018 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 92/18 01.06.2018 Pobierz
91/18 21.05.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 91/18 01.06.2018 Pobierz
90/18 18.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: rozpatrywania odwołań od decyzji organów I instancji w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 90/18 28.05.2018 Pobierz
89/18 18.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 89/18 28.05.2018 Pobierz
88/18 18.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 88/18 28.05.2018 Pobierz
87/18 17.05.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 87/18 28.05.2018 Pobierz
86/18 17.05.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań samorządu terytorialnego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 86/18 28.05.2018 Pobierz
85/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 85/18 21.05.2018 Pobierz
84/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 84/18 21.05.2018 Pobierz

Strony