Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 10.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
154/18 23.08.2018 Plik starszy inspektor do spraw: obsługi sekretariatu w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 154/18 03.09.2018 Pobierz
153/18 23.08.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 153/18 03.09.2018 Pobierz
152/18 08.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: rozpatrywania odwołań od decyzji organów I instancji w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 152/18 20.08.2018 Pobierz
151/18 08.08.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 151/18 20.08.2018 Pobierz
150/18 08.08.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 150/18 20.08.2018 Pobierz
149/18 08.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 149/18 20.08.2018 Pobierz
148/18 06.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: nienależnie pobranych świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 148/18 17.08.2018 Pobierz
147/18 06.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu – nr ref. 147/18 17.08.2018 Pobierz
146/18 06.08.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 146/18 17.08.2018 Pobierz
145/18 30.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 145/18 10.08.2018 Pobierz

Strony