Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
45/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 45/20 (94,36 KB) 20.04.2020 Pobierz
44/20 30.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu I) WUW w Poznaniu nr ref. 44/20 (94,41 KB) 20.04.2020 Pobierz
43/20 30.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Realizacji) WUW w Poznaniu nr ref. 43/20 (95,02 KB) 20.04.2020 Pobierz
42/20 27.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW w Poznaniu nr ref. 42/20 (97,16 KB) 20.04.2020 Pobierz
41/20 27.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia I) WUW w Poznaniu nr ref. 41/20 (94,78 KB) 20.04.2020 Pobierz
40/20 27.03.2020 Plik Starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 40/20 (95,2 KB) 20.04.2020 Pobierz
39/20 26.03.2020 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 39/20 (94,64 KB) 20.04.2020 Pobierz
38/20 26.03.2020 Plik Referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 38/20 (95,37 KB) 20.04.2020 Pobierz
37/20 26.03.2020 Plik Referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 37/20 (95,39 KB) 20.04.2020 Pobierz
36/20 25.03.2020 Plik Specjalista do spraw: obsługi kancelaryjno-technicznej w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 36/20 (94,68 KB) 20.04.2020 Pobierz

Strony