Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.07.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
19/17 09.03.2017 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 19/17 20.03.2017 Pobierz
18/17 01.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 18/17 13.03.2017 Pobierz
17/17 01.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 17/17 13.03.2017 Pobierz
16/17 24.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 16/17 06.03.2017 Pobierz
15/17 23.02.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 15/17 06.03.2017 Pobierz
13/17 08.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: opieki nad miejscami pamięci narodowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 13/17 20.02.2017 Pobierz
12/17 08.02.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 12/17 20.02.2017 Pobierz
14/17 07.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/17 17.02.2017 Pobierz
11/17 03.02.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 11/17 13.02.2017 Pobierz
10/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 10/17 13.02.2017 Pobierz

Strony

Subskrybuj Oferty pracy