Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 20.11.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
79/17 14.07.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 79/17 24.07.2017 Pobierz
78/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 78/17 24.07.2017 Pobierz
77/17 14.07.2017 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 77/17 24.07.2017 Pobierz
76/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 76/17 24.07.2017 Pobierz
75/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 75/17 24.07.2017 Pobierz
74/17 14.07.2017 Microsoft Office document icon Operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 74/17 28.07.2017 Pobierz
73/17 05.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 73/17 17.07.2017 Pobierz
72/17 05.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 72/17 17.07.2017 Pobierz
71/17 05.07.2017 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 71/17 17.07.2017 Pobierz
70/17 05.07.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 70/17 14.07.2017 Pobierz

Strony