Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.09.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
43/17 12.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 43/17 22.05.2017 Pobierz
45/17 09.05.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 45/17 19.05.2017 Pobierz
44/17 09.05.2017 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 44/17 15.05.2017 Pobierz
42/17 24.04.2017 Plik Referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 42/17 04.05.2017 Pobierz
41/17 20.04.2017 Plik inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie nr ref. 41/17 04.05.2017 Pobierz
40/17 20.04.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 40/17 04.05.2017 Pobierz
39/17 18.04.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 39/17 28.04.2017 Pobierz
38/17 18.04.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 38/17 28.04.2017 Pobierz
37/17 18.04.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 37/17 28.04.2017 Pobierz
36/17 13.04.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 36/17 24.04.2017 Pobierz

Strony

Subskrybuj Oferty pracy