Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii do odwołania wstrzymane zostało prowadzenie poszczególnych etapów rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej w WUW (testy pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne).

Informacja o terminie wznowienia prowadzonych postępowań zamieszczona będzie na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Jednocześnie na bieżąco przyjmowane są dokumenty aplikacyjne na aktywne ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy poza korpusem służby cywilnej.

Np. 5/17
Np. 04.06.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
180/19 04.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych i obsługi sekretariatu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 180/19 16.12.2019 Pobierz
179/19 04.12.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 179/19 16.12.2019 Pobierz
178/19 03.12.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 178/19 09.12.2019 Pobierz
177/19 03.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta oraz wydawania dokumentów urzędowych cudzoziemcom w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/19 13.12.2019 Pobierz
176/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: rozliczania operacji dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi, ewidencji i rozliczania operacji bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 176/19 06.12.2019 Pobierz
175/19 26.11.2019 Plik specjalista do spraw: kontroli ewidencji księgowej wydatków, ewidencji księgowej magazynów przeciwpowodziowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 175/19 06.12.2019 Pobierz
174/19 13.11.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 174/19 25.11.2019 Pobierz
173/19 13.11.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 173/19 25.11.2019 Pobierz
172/19 13.11.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 172/19 25.11.2019 Pobierz
171/19 13.11.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: finansowych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 171/19 25.11.2019 Pobierz

Strony