Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
62/20 04.09.2020 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 62/20 (96,63 KB) 18.09.2020 Pobierz
61/20 04.09.2020 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 61/20 (96,45 KB) 18.09.2020 Pobierz
65/20 04.09.2020 Plik zastępca kierownika oddziału do spraw: koordynowania zadań dotyczących prowadzenia windykacji należności w trybie administracyjnym w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 65/20 (96,6 KB) 14.09.2020 Pobierz
64/20 01.09.2020 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 64/20 (95,84 KB) 11.09.2020 Pobierz
63/20 01.09.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nienależnie pobranych świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 63/20 (96,17 KB) 15.09.2020 Pobierz
60/20 - nabór anulowany 28.08.2020 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 60/20 (95,79 KB) 07.09.2020
59/20 28.08.2020 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 59/20 (97,7 KB) 07.09.2020 Pobierz
58/20 27.08.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 58/20 (190,58 KB) 07.09.2020 Pobierz
57/20 27.08.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 57/20 (189,32 KB) 07.09.2020 Pobierz
56/20 18.08.2020 Plik Starszy inspektor - Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 56/20 (95,9 KB) 28.08.2020 Pobierz

Strony