Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 18.06.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
58/19 26.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 58/19 13.05.2019
57/19 24.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 57/19 30.04.2019
56/19 18.04.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 56/19 29.04.2019 Pobierz
55/19 18.04.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 55/19 29.04.2019 Pobierz
54/19 16.04.2019 Plik zastępca kierownika oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 54/19 26.04.2019 Pobierz
53/19 16.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 53/19 26.04.2019 Pobierz
52/19 11.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 52/19 23.04.2019
51/19 11.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji księgowej dochodów oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 51/19 23.04.2019 Pobierz
50/19 09.04.2019 Plik specjalista do spraw: należności budżetowych oraz ewidencji księgowej środków trwałych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 50/19 19.04.2019
49/19 04.04.2019 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 49/19 15.04.2019

Strony