Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii do odwołania wstrzymane zostało prowadzenie poszczególnych etapów rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej w WUW (testy pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne).

Informacja o terminie wznowienia prowadzonych postępowań zamieszczona będzie na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Jednocześnie na bieżąco przyjmowane są dokumenty aplikacyjne na aktywne ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy poza korpusem służby cywilnej.

Np. 5/17
Np. 03.06.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
10/20 27.01.2020 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 10/20 07.02.2020 Pobierz
8/20 24.01.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 8/20 03.02.2020 Pobierz
7/20 24.01.2020 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 7/20 03.02.2020 Pobierz
5/20 22.01.2020 Plik radca prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 5/20 03.02.2020 Pobierz
4/20 22.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 4/20 03.02.2020 Pobierz
3/20 17.01.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 3/20 27.01.2020 Pobierz
2/20 17.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli i kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 2/20 27.01.2020 Pobierz
1/20 17.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 1/20 27.01.2020 Pobierz
192/19 31.12.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 192/19 10.01.2020 Pobierz
191/19 31.12.2019 Plik Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 191/19 15.01.2020

Strony