Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 27.04.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
14/17 07.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/17 17.02.2017 Pobierz
11/17 03.02.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 11/17 13.02.2017 Pobierz
10/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 10/17 13.02.2017 Pobierz
9/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 9/17 13.02.2017 Pobierz
8/17 20.01.2017 Plik starszy referent do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 8/17 30.01.2017 Pobierz
7/17 20.01.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 7/17 30.01.2017 Pobierz
6/17 20.01.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 6/17 30.01.2017 Pobierz
5/17 20.01.2017 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 5/17 30.01.2017 Pobierz
4/17 19.01.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 4/17 26.01.2017 Pobierz
3/17 16.01.2017 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 3/17 26.01.2017 Pobierz

Strony

Subskrybuj Oferty pracy