Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
78/20 30.09.2020 PDF icon specjalista do spraw: obsługi sekretariatu Biura Organizacyjno-Administracyjnego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 78/20 (165,14 KB) 12.10.2020 Pobierz
74/20 29.09.2020 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 74/20 (166,25 KB) 09.10.2020
73/20 29.09.2020 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 73/20 (167,59 KB) 09.10.2020 Pobierz
72/20 28.09.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu dyrekcji w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 72/20 (188,09 KB) 08.10.2020 Pobierz
71/20 11.09.2020 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 71/20 (95,82 KB) 21.09.2020 Pobierz
69/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 69/20 (95,97 KB) 21.09.2020 Pobierz
67/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 67/20 (95,86 KB) 21.09.2020
68/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 68/20 (95,66 KB) 21.09.2020 Pobierz
66/20 11.09.2020 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 66/20 (95,83 KB) 21.09.2020
70/20 07.09.2020 Plik Specjalista do spraw: zarządzania dokumentacją księgową oddziału w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 70/20 (95,79 KB) 17.09.2020 Pobierz

Strony