Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 20.10.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
89/17 31.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 89/17 11.09.2017 Pobierz
88/17 28.08.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 88/17 07.09.2017 Pobierz
87/17 28.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 87/17 07.09.2017 Pobierz
86/17 28.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 86/17 07.09.2017 Pobierz
85/17 11.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 85/17 25.08.2017 Pobierz
84/17 09.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 84/17 21.08.2017 Pobierz
68/17 04.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji ośrodków szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy i nadzoru nad tymi ośrodkami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 68/17 16.08.2017
83/17 03.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o opiece państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 83/17 16.08.2017 Pobierz
82/17 28.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 82/17 07.08.2017 Pobierz
81/17 27.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 81/17 07.08.2017 Pobierz

Strony