Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 11.12.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
131/17 07.11.2017 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 131/17 21.11.2017
F/1/17 31.10.2017 Microsoft Office document icon starszy telefonista do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/1/17 17.11.2017
130/17 31.10.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 130/17 10.11.2017
129/17 31.10.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 129/17 10.11.2017
128/17 31.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 128/17 10.11.2017 Pobierz
125/17 31.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 125/17 08.11.2017 Pobierz
127/17 30.10.2017 Plik specjalista do spraw: windykacji oraz rozliczania należności z tytułu dochodów budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 127/17 09.11.2017
126/17 30.10.2017 Plik informatyk do spraw: obsługi serwisowej infrastruktury teleinformatycznej w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 126/17 09.11.2017
124/17 26.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 124/17 06.11.2017 Pobierz
123/17 26.10.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 123/17 06.11.2017 Pobierz

Strony