Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 18.06.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
68/19 13.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: planowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 68/19 23.05.2019
67/19 11.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 67/19 21.05.2019 Pobierz
66/19 11.05.2019 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 66/19 21.05.2019
65/19 11.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 65/19 21.05.2019
64/19 09.05.2019 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 64/19 20.05.2019
63/19 08.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 63/19 20.05.2019 Pobierz
62/19 08.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 62/19 20.05.2019 Pobierz
61/19 08.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 61/19 20.05.2019 Pobierz
60/19 08.05.2019 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 60/19 20.05.2019
59/19 26.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 59/19 13.05.2019 Pobierz

Strony