Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.08.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
124/18 04.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: komunikacji społecznej oraz współpracy krajowej i zagranicznej W Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 124/18 16.07.2018 Pobierz
122/18 29.06.2018 Plik zastępca kierownika oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 122/18 10.07.2018
121/18 29.06.2018 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 121/18 09.07.2018
120/18 28.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 120/18 09.07.2018 Pobierz
119/18 28.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 119/18 09.07.2018 Pobierz
118/18 28.06.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji ZFŚS, sum depozytowych, sum na zlecenie, obsługi systemów bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 118/18 09.07.2018 Pobierz
117/18 27.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: nienależnie pobranych świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 117/18 09.07.2018 Pobierz
116/18 27.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 116/18 09.07.2018 Pobierz
115/18 27.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 115/18 09.07.2018 Pobierz
114/18 20.06.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 114/18 02.07.2018 Pobierz

Strony