Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii do odwołania wstrzymane zostało prowadzenie poszczególnych etapów rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej w WUW (testy pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne).

Informacja o terminie wznowienia prowadzonych postępowań zamieszczona będzie na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Jednocześnie na bieżąco przyjmowane są dokumenty aplikacyjne na aktywne ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy poza korpusem służby cywilnej.

Np. 5/17
Np. 03.06.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
19/20 11.02.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 19/20 21.02.2020
18/20 11.02.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 18/20 21.02.2020 Pobierz
17/20 10.02.2020 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 17/20 20.02.2020 Pobierz
16/20 10.02.2020 Plik NABÓR ANULOWANY 17.02.2020
15/20 06.02.2020 Plik specjalista do spraw: rachuby płac w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 15/20 17.02.2020 Pobierz
14/20 06.02.2020 Plik specjalista do spraw: rozliczania operacji dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi, ewidencji i rozliczania operacji bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/20 17.02.2020 Pobierz
13/20 31.01.2020 Plik starszy specjalista do spraw: statystyki, profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 13/20 10.02.2020 Pobierz
12/20 29.01.2020 Plik administrator ds. obsługi kancelaryjnej i klientów zewnętrznych w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 12/20 10.02.2020 Pobierz
11/20 29.01.2020 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 11/20 10.02.2020
9/20 27.01.2020 Plik specjalista do spraw: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 9/20 07.02.2020

Strony