Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 14.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
185/18 09.11.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań samorządu terytorialnego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 185/18 19.11.2018
184/18 09.11.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 184/18 19.11.2018
183/18 06.11.2018 Plik audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego WUW w Poznaniu nr ref. 183/18 16.11.2018 Pobierz
182/18 31.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 182/18 13.11.2018
181/18 31.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 181/18 13.11.2018
180/18 31.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 180/18 13.11.2018
179/18 24.10.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 179/18 05.11.2018
178/18 24.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: postępowań sądowych, sygnałów obywatelskich, szkoleń oraz kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim 05.11.2018 Pobierz
177/18 15.10.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 177/18 25.10.2018 Pobierz
176/18 15.10.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 176/18 25.10.2018 Pobierz

Strony