Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Wykonywanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz kierowania do obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, dla potrzeb Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu i Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu Nr 1 i 2 ..
wszczęty Dostawa (udostępnienie) oprogramowania systemu informacji prawnej LEX w wersji LEX Administracja Premium wraz z aktualizacją przez okres jednego roku na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Zakup 24 szt. palet metalowych do przewozu i składowania ładunków na potrzeby Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w miejscowości Borki, gmina Słupca, woj. wielkopolskie oraz ich transport do tymczasowego magazynu w Poznaniu przy ul. ...
wszczęty Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Delegatury w Kaliszu na rok 2022 i 2023
wszczęty Przebudowa zbiornika zapasu wody przeciwpozarowej w obiekcie magazynowym w m. Borki - dot. automatyzacji napełniania
wszczęty Usługa świadczenia usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia w budynkach będących w trwałym zarządzie ...
wszczęty Druk biuletynu „Czas Wielkopolski”
wszczęty Dostawa pakietu podstawowego oraz dodatkowych modułów oprogramowania SmartPTT Enterprise, przeznaczonego do obsługi i zarządzania systemu cyfrowej łączności radiowej MOTOTRBO firmy Motorola Solutions, razem z 12-miesięcznym wsparciem technicznym ...
wszczęty Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Delegatury w Koninie na rok 2022 i 2023
wszczęty Sprzątanie terenu wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie wraz z pielęgnacją (utrzymaniem) zieleni

Strony