Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Usługa konferencyjno - hotelowa, obejmująca zapewnienie noclegów, miejsc parkingowych, obsługi gastronomicznej i wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych w terminie 22-24 maja 2023 r., na potrzeby zorganizowania konferencji (spotkanie warsztatowe) ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Komunikacja międzykulturowa. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, uchodźcy, migranta, cudzoziemca, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach ...
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Chorzeminie, gm. Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych we Wroniawach, gm. Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
wszczęty Zakup 3 sztuk przełączników sieciowych wraz z kompletem modułów światłowodowych
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka ukraińskiego na poziomie początkującym oraz na poziomie początkującym z elementarną znajomością języka ukraińskiego dla nie więcej niż 30 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców ...
wszczęty Zakup: 240 szt. kompletów przewodowych, ergonomicznych klawiatur z myszkami Microsoft Ergonomic Desktop,...
wszczęty 1. Zapewnienie wsparcia technicznego i produktowego dla SmartPTT na okres 12 miesięcy oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania – wersja SmartPTT dla dużych systemów. 2. Wsparcie techniczne i produktowe obejmuje: łączność IP w zmostowanych ...
wszczęty Wykonanie oznakowania powierzchni pionowej i poziomej stopni służące zwiększeniu bezpieczeństwa osób korzystających ze schodów stałych oraz pełniącego rolę ostrzegawczą dla osób z dysfunkcjami wzroku"
zakończony Dostawa (udostępnienie) oprogramowania systemu informacji prawnej LEX w wersji LEX Administracja Optimum wraz z aktualizacją przez okres jednego roku na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Strony