Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Dostawa 55 000 mb linki elastycznej w oplocie
wszczęty Przegląd (kontrola), konserwacja i/lub naprawa urządzeń/instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Remont zasilaczy ups Enel Power Compact c33 60kva redundance – zainstalowanych w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a
wszczęty Zakup rocznego wsparcia serwisowego zawierającego aktualizację systemu wideokonferencyjnego TRUECONF do nowych wersji i poprawek dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18
wszczęty Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu
wszczęty Wykonanie naprawy radiowych stacji retransmisyjnych w 3 lokalizacjach, służących zadaniom łączności radiowej zarządzania kryzysowego oraz systemu ostrzegania i alarmowania
wszczęty Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu
wszczęty Dostawa kontenera telekomunikacyjnego
wszczęty Przeprowadzenie warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności zarządczych i motywowania pracowników dla grupy do 30 pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podzielonych na 2 grupy szkoleniowe
wszczęty Warsztaty z motywowania pracowników i zarządzania zespołem dla grupy do 20 pracowników (2 szkolenia) oraz warsztatów ze standardów obsługi i zasad kontaktów z obywatelem dla grupy do 40 pracowników (podzielonych na 2 grupy szkoleniowe) ...

Strony