Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
wszczęty Świadczenie usługi dostępu do sieci internet w technologii światłowodowej na potrzeby systemu łączności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu redagowania pism urzędowych i poprawności językowej w pismach, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw rachunkowości, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu legislacji, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu trybów nadzwyczajnych w postępowaniu administracyjnym, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny...
wszczęty Dostarczenie, podłączenie do istniejącej centralki i uruchomienie czujek przeciwpożarowych z sygnalizatorami, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i 3 kartami pętli dozorowych w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakończony Dostęp do szerokopasmowego Internetu

Strony