Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Dostawa 5 szt. niszczarek zużytych taśm drukarek kart ID
wszczęty Dostawa i montaż regału paletowego w magazynie w m. Borki k/ Słupcy
wszczęty Wycena sprzętu medycznego wykorzystywanego w trakcie funkcjonowania szpitala tymczasowego w Poznaniu
wszczęty Zakup 9 szt. ram magazynowych oraz ich dostawa do lokalizacji Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Borkach, k/Słupcy
wszczęty Dostawa 20 sztuk akumulatorów żelowych HAZE HZY EV 12-110 119Ah na potrzeby zabezpieczenia ciągłości działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego
wszczęty Zakup, przedłużenie użytkowanych 42 szt. subskrypcji Microsoft Office 365 Enterprise E3 User MS Online Services – licencjonowanie MPSA, na kolejne 12 miesięcy
wszczęty Zakup wraz z montażem/wykonaniem zadaszonej wiaty rowerowej na dziedzińcu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pl. Wolności 17
wszczęty Zakup 50 sztuk anten Procom CXL 2-3LW, w tym 45 sztuk anten Procom CXL 2-3LW/h i 5 sztuk anten Procom CXL 2-3LW/l na potrzeby poprawy łączności pomiędzy dyspozytornią medyczną a zespołami ratownictwa medycznego
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Chwaliszewie, gm. Krotoszyn, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie
wszczęty Czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz uporządkowanie pomieszczeń przepompowni wody brudnej wraz z wymianą pompy

Strony