Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Dostawa 4 SZT. przemienników radiowych na potrzeby systemu łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych z języka angielskiego w zakresie prowadzenia korespondencji formalnej oraz tłumaczeń tekstów dla administracji publicznej na poziomie co najmniej średniozaawansowanym dla grupy ...
wszczęty Modernizacja i rozbudowa Sieciowego Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV IP w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczących obsługi klienta wielokulturowego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka rosyjskiego z elementami języka administracji na poziomie początkującym dla grupy do 20 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w ramach projektu Kierun
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu postrzegania społecznego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu pozyskania informacji w trakcie czynności urzędowych oraz technik i metod przesłuchań cudzoziemców w ramach ..
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu wiedzy dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
wszczęty Usługi transportowe na potrzeby realizacji zadań związanych z przemieszczaniem zasobów magazynowych (przeciwpowodziowych)

Strony