Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
94/20 20.11.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: komunikacji i transportu w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 94/20 (62,34 KB) 03.12.2020
93/20 19.11.2020 PDF icon inspektor do spraw: obsługi sekretariatu w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 93/20 (62 KB) 30.11.2020
92/20 29.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 92/20 (63,29 KB) 09.11.2020
6/20 27.10.2020 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 6/20 (154,99 KB) 10.11.2020
91/20 22.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 91/20 (61,44 KB) 02.11.2020
90/20 20.10.2020 PDF icon inspektor do spraw: obsługi sekretariatu w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 90/20 (61,52 KB) 30.10.2020
89/20 20.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Realizacji) WUW w Poznaniu nr ref. 89/20 (62,85 KB) 30.10.2020
88/20 20.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW w Poznaniu nr ref. 88/20 (62,1 KB) 30.10.2020 Pobierz
87/20 16.10.2020 PDF icon referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu (Oddział Legalizacji Pobytu III) nr ref. 87/20 (60,44 KB) 26.10.2020
86/20 16.10.2020 PDF icon referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu (Oddział Legalizacji Pobytu II) nr ref. 86/20 (60,44 KB) 26.10.2020

Strony