Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.08.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
122/19 31.07.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 122/19 12.08.2019
121/19 31.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 121/19 12.08.2019
120/19 29.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 120/19 08.08.2019
119/19 29.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi zbioru akt bieżących w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 119/19 08.08.2019
118/19 29.07.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 118/19 08.08.2019
117/19 22.07.2019 Plik specjalista do spraw obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 117/19 02.08.2019
116/19 22.07.2019 Plik inspektor do spraw związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 116/19 02.08.2019
115/19 22.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw planowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 115/19 05.08.2019
114/19 22.07.2019 Plik starszy specjalista do spraw organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 114/19 05.08.2019
113/19 22.07.2019 Plik specjalista do spraw obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 113/19 02.08.2019

Strony