Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 14.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
205/18 04.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 205/18 14.12.2018
204/18 04.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 204/18 14.12.2018
203/18 03.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 203/18 13.12.2018
202/18 03.12.2018 Plik referent do spraw: statystyki, profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 202/18 13.12.2018
201/18 03.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: doskonalenia kadr medycznych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 201/18 13.12.2018
200/18 30.11.2018 Plik specjalista do spraw: organizacyjnych oraz finansowania inwestycji w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 200/18 10.12.2018
199/18 30.11.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 199/18 10.12.2018
198/18 30.11.2018 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 198/18 10.12.2018
197/18 29.11.2018 Plik radca prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 197/18 10.12.2018
196/18 29.11.2018 Plik starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 196/18 10.12.2018

Strony