Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.08.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
F/4/18 16.07.2018 Microsoft Office document icon starszy telefonista ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/4/18 31.07.2018
133/18 16.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 133/18 26.07.2018
132/18 13.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: współpracy ze środowiskami kombatanckimi W Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 132/18 23.07.2018
131/18 13.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 131/18 23.07.2018
130/18 13.07.2018 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 130/18 23.07.2018
129/19 13.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 129/18 23.07.2018 Pobierz
128/18 09.07.2018 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 128/18 19.07.2018
127/18 09.07.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 127/18 19.07.2018 Pobierz
125/18 09.07.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 125/18 19.07.2018
126/18 09.07.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 126/18 19.07.2018 Pobierz

Strony