Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
85/20 16.10.2020 PDF icon referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu (Oddział Legalizacji Pobytu I) nr ref. 85/20 (60,42 KB) 26.10.2020
84/20 14.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 84/20 (69,39 KB) 26.10.2020
83/20 09.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 83/20 (168,42 KB) 19.10.2020 Pobierz
82/20 06.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli i kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 82/20 (165,97 KB) 16.10.2020
81/20 06.10.2020 PDF icon specjalista do spraw: obsługi kancelaryjno-technicznej w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 81/20 (165,77 KB) 16.10.2020 Pobierz
80/20 02.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 80/20 (162,6 KB) 12.10.2020 Pobierz
79/20 02.10.2020 PDF icon inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 79/20 (167,98 KB) 12.10.2020 Pobierz
77/20 01.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 77/20 (165,52 KB) 12.10.2020
76/20 01.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 76/20 (165,6 KB) 12.10.2020
75/20 01.10.2020 PDF icon starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 75/20 (166,14 KB) 12.10.2020 Pobierz

Strony