Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 14.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
195/18 26.11.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 195/18 06.12.2018
194/18 26.11.2018 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 194/18 06.12.2018
193/18 26.11.2018 Plik starszy specjalista do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 193/18 06.12.2018
192/18 26.11.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 192/18 06.12.2018
191/18 22.11.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 191/18 03.12.2018
190/18 22.11.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 190/18 03.12.2018
189/18 22.11.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 189/18 03.12.2018
188/18 20.11.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 188/18 30.11.2018
187/18 09.11.2018 Plik inspektor do spraw: prowadzenia korespondencji i dokumentacji Głównego Księgowego Urzędu w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 187/18 19.11.2018
186/18 09.11.2018 Plik specjalista do spraw: ewidencji ZFŚS, sum depozytowych, sum na zlecenie, obsługi systemów bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 186/18 19.11.2018

Strony