Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 10.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
144/18 30.07.2018 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 144/18 10.08.2018 Pobierz
143/18 30.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 143/18 10.08.2018 Pobierz
142/18 30.07.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 142/18 10.08.2018 Pobierz
141/18 27.07.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 141/18 06.08.2018 Pobierz
140/18 24.07.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 140/18 03.08.2018 Pobierz
139/18 24.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: windykacji oraz rozliczania należności z tytułu dochodów budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 139/18 03.08.2018 Pobierz
138/18 24.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 138/18 03.08.2018 Pobierz
137/18 20.07.2018 Plik starszy inspektor do spraw: Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 137/18 30.07.2018 Pobierz
136/18 20.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 136/18 30.07.2018 Pobierz
135/18 19.07.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 135/18 30.07.2018 Pobierz

Strony