Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.08.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
62/19 08.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 62/19 20.05.2019 Pobierz
61/19 08.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 61/19 20.05.2019 Pobierz
60/19 08.05.2019 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 60/19 20.05.2019 Pobierz
59/19 26.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 59/19 13.05.2019 Pobierz
58/19 26.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 58/19 13.05.2019 Pobierz
57/19 24.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 57/19 30.04.2019 Pobierz
56/19 18.04.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 56/19 29.04.2019 Pobierz
55/19 18.04.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 55/19 29.04.2019 Pobierz
54/19 16.04.2019 Plik zastępca kierownika oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 54/19 26.04.2019 Pobierz
53/19 16.04.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 53/19 26.04.2019 Pobierz

Strony