Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Informacja o wznowieniu poszczególnych postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
34/20 16.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi informacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 34/20 (111,6 KB) 20.03.2020 Pobierz
33/20 16.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 33/20 (97,44 KB) 20.03.2020 Pobierz
35/20 11.03.2020 Plik Referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 35/20 (95,78 KB) 23.03.2020 Pobierz
32/20 09.03.2020 Plik Referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 32/20 (95,01 KB) 19.03.2020 Pobierz
31/20 09.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 31/20 (95,49 KB) 19.03.2020 Pobierz
30/20 06.03.2020 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 30/20 (95,57 KB) 16.03.2020 Pobierz
29/20 06.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 29/20 (96,38 KB) 16.03.2020 Pobierz
28/20 06.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 28/20 (96,08 KB) 16.03.2020 Pobierz
27/20 04.03.2020 Plik Starszy specjalista do spraw: obsługi sekretariatu w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 27/20 (95,13 KB) 16.03.2020 Pobierz
26/20 03.03.2020 Plik Inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 26/20 (93,99 KB) 13.03.2020 Pobierz

Strony