Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 20.11.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
69/17 05.07.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 69/17 14.07.2017 Pobierz
67/17 23.06.2017 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu – Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Pile nr ref. 67/17 07.07.2017 Pobierz
66/17 23.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu – Delegatura w Lesznie nr ref. 66/17 03.07.2017 Pobierz
65/17 23.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 65/17 03.07.2017 Pobierz
64/17 21.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 64/17 03.07.2017 Pobierz
63/17 21.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu – Delegatura w Pile nr ref. 63/17 26.06.2017 Pobierz
60/17 21.06.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 60/17 03.07.2017 Pobierz
62/17 20.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 62/17 30.06.2017 Pobierz
61/17 20.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 61/17 30.06.2017 Pobierz
59/17 09.06.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 59/17 22.06.2017 Pobierz

Strony