Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.09.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
35/17 11.04.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 35/17 21.04.2017 Pobierz
34/17 11.04.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 34/17 21.04.2017 Pobierz
33/17 05.04.2017 Microsoft Office document icon operatora numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 33/17 19.04.2017 Pobierz
32/17 31.03.2017 Plik specjalista do spraw: obciążeń egzekucyjnych w postępowaniu mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 32/17 13.04.2017 Pobierz
31/17 31.03.2017 Plik starszy specjalista do spraw: współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 31/17 13.04.2017 Pobierz
30/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 30/17 10.04.2017 Pobierz
29/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 29/17 10.04.2017 Pobierz
28/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 28/17 10.04.2017 Pobierz
27/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 27/17 10.04.2017 Pobierz
26/17 22.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 26/17 03.04.2017 Pobierz

Strony

Subskrybuj Oferty pracy