Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 14.08.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
83/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 83/18 21.05.2018 Pobierz
82/18 11.05.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: postępowań sądowych, sygnałów obywatelskich i kontroli w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim WUW w Poznaniu nr ref. 82/18 21.05.2018 Pobierz
81/18 11.05.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 81/18 21.05.2018 Pobierz
80/18 27.04.2018 Plik inspektor do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie nr ref. 80/18 07.05.2018 Pobierz
79/18 25.04.2018 Plik specjalista do spraw: obsługi informatycznej i administracyjnej Delegatury WUW w Lesznie w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 79/18 07.05.2018 Pobierz
78/18 25.04.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 78/18 07.05.2018 Pobierz
77/18 25.04.2018 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej nr ref. 77/18 08.05.2018 Pobierz
76/18 24.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 76/18 07.05.2018 Pobierz
75/18 24.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 75/18 07.05.2018 Pobierz
74/18 24.04.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 74/18 07.05.2018 Pobierz

Strony