Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 11.12.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
83/17 03.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o opiece państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 83/17 16.08.2017 Pobierz
82/17 28.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 82/17 07.08.2017 Pobierz
81/17 27.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 81/17 07.08.2017 Pobierz
80/17 21.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 80/17 31.07.2017 Pobierz
79/17 14.07.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 79/17 24.07.2017 Pobierz
78/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 78/17 24.07.2017 Pobierz
77/17 14.07.2017 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 77/17 24.07.2017 Pobierz
76/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 76/17 24.07.2017 Pobierz
75/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 75/17 24.07.2017 Pobierz
74/17 14.07.2017 Microsoft Office document icon Operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 74/17 28.07.2017 Pobierz

Strony