Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii do odwołania wstrzymane zostało prowadzenie poszczególnych etapów rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej w WUW (testy pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne).

Informacja o terminie wznowienia prowadzonych postępowań zamieszczona będzie na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Jednocześnie na bieżąco przyjmowane są dokumenty aplikacyjne na aktywne ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy poza korpusem służby cywilnej.

Np. 5/17
Np. 15.07.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
161/19 21.10.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 161/19 31.10.2019 Pobierz
160/19 21.10.2019 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 160/19 31.10.2019 Pobierz
159/19 21.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 159/19 31.10.2019 Pobierz
158/19 18.10.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 158/19 28.10.2019 Pobierz
157/19 18.10.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 157/19 28.10.2019 Pobierz
156/19 16.10.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 156/19 28.10.2019 Pobierz
155/19 16.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 155/19 28.10.2019 Pobierz
154/19 14.10.2019 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 154/19 24.10.2019 Pobierz
153/19 14.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 153/19 24.10.2019 Pobierz
152/19 14.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 152/19 24.10.2019 Pobierz

Strony