Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”

Wyniki konkursu

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa w składzie Michał Michalski, Krzysztof Szwarc, Paweł Wosicki ustaliła, że laureatami ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach "Rodzina dla społeczeństwa" są:

  • kategorii prac magisterskich: mgr Katarzyna Jóźwiak
  • w kategorii prac doktorskich: dr Hanna Kelm

Gratulujemy Laureatom.

/5 lipca 2019 r./

***

Wojewoda wielkopolski 8 lutego 2018 r. ogłosił  Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Jest to pierwsza edycja tego Konkursu, adresowanego do autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w Konkursie absolwentów wszystkich kierunków, co pozwoli na kompleksowe ukazanie tematyki Konkursu, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie, kondycję i potencjał rodziny, jako elementu struktury społecznej, dzięki któremu ład społeczno-kulturowy funkcjonuje i może się rozwijać. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci ze wszystkich szkół wyższych w kraju zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Pracę na Konkurs może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Nie wyklucza się też indywidualnych zgłoszeń samych autorów prac. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na Uczelniach w latach 2016/2017 oraz 2017/2018. Pracę wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać do 15 października 2018r.:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską”
  • lub osobiście w kancelarii Urzędu, al. Niepodległości 16/18 Poznań.  

O zachowaniu terminu zgłoszenia pracy w Konkursie decyduje data wpływu zgłoszenia do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.    

                                                                          

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 13.02.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.02.2018 - 13:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.07.2019 - 09:30