Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej

Pod hasłem „Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna” w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej odbyła się w dniu 17 października br. konferencja Rządowej Rady Ludnościowej. W debacie udział wzięli eksperci, przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządów, instytucji i organizacji społecznych i pozarządowych. W konferencji uczestniczyli także członkowie Rady Rodziny przy wojewodzie wielkopolskim.

Prelekcję pt. „Polityka rodzinna wobec aktualnej sytuacji demograficznej Polski” wygłosił prof. dr hab. Jan Paradysz. W debacie panelowej pt. „Polityka rodzinna. Założenia i realizacja” uczestniczył prof. Michał Michalski.

Głównym celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, jak zoptymalizować politykę społeczną, rządową i samorządową na poziomie regionalnym i lokalnym w celu skuteczniejszego wsparcia rodzin. Kwestia optymalizacji polityki społecznej rozpatrywana była przez pryzmat kolejnych faz rozwoju rodziny - od jej powstania, powiększenia, poprzez funkcjonowanie z dorastającymi i dorosłymi dziećmi, aż po tzw. puste gniazdo i rozpad rodziny w wyniku śmierci jednego z współmałżonków.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 19.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.10.2018 - 12:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.10.2018 - 07:05