Wojewódzki Plan Transformacji

Wojewoda wraz Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych na podstawie art. 95c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.) ustalił dla obszaru województwa wielkopolskiego projekt Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022-2026. Po otrzymanej akceptacji projektu planu przez Ministra Zdrowia, Wojewoda Wielkopolski w dniu 17 grudnia 2021 r. ogłosił Wojewódzki Plan Transformacji w Dzienniku Urzędowym 2021 r. poz. 9999

Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 17.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.12.2021 - 13:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.12.2021 - 14:05