Wojewódzki Plan Transformacji

Wojewoda wraz z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych na podstawie art. 95c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) ustalił dla obszaru województwa wielkopolskiego projekt Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022-2026.  Minister Zdrowia pismem z dnia 16 grudnia 2021 r. (znak: AS.07.9.2021.15.AS) zatwierdził wojewódzki plan transformacji dla województwa wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski w dniu 17 grudnia 2021 r. ogłosił Wojewódzki Plan Transformacji w Dzienniku Urzędowym 2021 r. poz. 9999

Na podstawie przepisu art. 95c ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561, z późn. zm.) Wojewoda zamieszcza w BIP na swojej stronie podmiotowej informację o realizacji poszczególnych działań Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026.

Autor: Jędrzej Dolata
Data utworzenia: 16.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.05.2023 - 10:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.04.2024 - 12:09