Terminy i druki sprawozdań

Lp. SPRAWOZDANIE GMINA POWIAT
Termin dostarczenia do WUW  Forma   Termin dostarczenia do WUW Forma 

1

  podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego  

2

Świadczenia rodzinne
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    

3

Fundusz alimentacyjny
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    

4

Zbiory centralne ze świadczeń rodzinnych
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

   

5

Zbiory centralne z pomocy społecznej
(kwartalne)
31 stycznia
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 stycznia
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

6

Dożywianie
(roczne)
20 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    

7

Składki zdrowotne roczne
Składki zdrowotne półroczne
10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

8

Składki emerytalno-rentowe półroczne
Składki emerytalno-rentowe roczne
10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

9

MRiPS-03 półroczne 
MRiPS-03 roczne 
22 lipca
28 stycznia
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 22 lipca
28 stycznia
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

10

MPiPS-05 (roczne) 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 1 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

11

MRiPS-06 (roczne)  10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

12

Informacja o liczbie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (miesięcznie)

5 dzień miesiąca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

13

Informacja o liczbie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej
(miesięczne)

5 dzień miesiąca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

14

Rozliczenie dotacji za poprzedni rok budżetowy termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

15

Wolne miejsca w placówkach
i ośrodkach
(miesięczne)
 
    ostatni dzień każdego miesiąca

wolne_miejsca_w_placowkach.doc, przesłana na adres mailowy: jszymanski@poznan.uw.gov.pl

16

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (półroczne) 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

17

Z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(roczne)
10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

18

Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków PLAN (REPATRIANCI I CUDZOZIEMCY)

5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

19

500+ (świadczenie wychowawcze) SW 2023 (miesięczne) do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

   

20

Dodatek energetyczny - rozliczenie kwartalne 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    

21

Dodatek osłonowy 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    

22

Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków PLAN (REPATRIANCI I CUDZOZIEMCY) 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

23

Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków Karty Dużej Rodziny PLAN 29 stycznia,30 kwietnia, 30 lipca, 29 października elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
24 Realizacja działań na rzecz osób bezdomnych w 2022 r. 5 maja  2023 r.

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS,

5 maja  2023 r. elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
Autor: Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 04.02.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2012 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.04.2023 - 10:34