Terminy i druki sprawozdań

Lp. SPRAWOZDANIE GMINA POWIAT
Termin dostarczenia do WUW  Forma   Termin dostarczenia do WUW Forma 
1.   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego   podane terminy dotyczą dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego  
2. Świadczenia rodzinne
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
3. Fundusz alimentacyjny
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
4. Zbiory centralne ze świadczeń rodzinnych
(kwartalne)
15 stycznia,
15 kwietnia,
15 lipca,
15 października

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

   
5. Zbiory centralne z pomocy społecznej
(kwartalne)
31 stycznia
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 stycznia
30 kwietnia
31 lipca
31 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
6.

Zbiory centralne ze świadczenia wychowawczego
(kwartalnie)

15 stycznia
15 kwietnia
15 lipca
15 października
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
7. Dożywianie
(roczne)
20 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
8. Składki zdrowotne roczne
Składki zdrowotne półroczne
10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
9. Składki emerytalno-rentowe półroczne
Składki emerytalno-rentowe roczne
10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego,
23 lipca,
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
10. MRiPS-03 półroczne 
MRiPS-03 roczne 
22 lipca
28 stycznia
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 22 lipca
28 stycznia
elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
11. MPiPS-05 (roczne) 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 1 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
12. MRiPS-06 (roczne)  10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
13.

Informacja o liczbie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (miesięcznie)

5 dzień miesiąca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

14.

Informacja o liczbie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej
(miesięczne)

5 dzień miesiąca elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 dzień miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

15. Rozliczenie dotacji za poprzedni rok budżetowy termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS termin wskazany w piśmie przesłanym do jst przez PS-I

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

16. Wolne miejsca w placówkach
i ośrodkach
(miesięczne)
 
    ostatni dzień każdego miesiąca

wolne_miejsca_w_placowkach.doc, przesłana na adres mailowy: jszymanski@poznan.uw.gov.pl

17. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (półroczne) 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 31 lipca, 31 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
18. Z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(roczne)
10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 10 lutego elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
19.

Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków PLAN (REPATRIANCI I CUDZOZIEMCY)

5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
20. 500+ (świadczenie wychowawcze) SW-G (miesięczne) do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca

elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS

   
21. 500+ dodatek wychowawczy DWiDZK (kwartalne)     15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
22. Dodatek energetyczny - rozliczenie kwartalne 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
23. Dodatek osłonowy 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 stycznia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
24. Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków PLAN (REPATRIANCI I CUDZOZIEMCY) 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS 5 stycznia, 5 marca, 5 czerwca,20 sierpnia elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS
25 Informacja na temat nadwyżek i niedoboru środków Karty Dużej Rodziny PLAN 29 stycznia,30 kwietnia, 30 lipca, 29 października elektroniczna, przesłana w systemie informatycznym CAS    
Autor: Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 04.02.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2012 - 14:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.01.2022 - 07:36