Wydział Spraw Obywatelskich

W związku z sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Sprawy paszportowe:

 1. W Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile do odwołania przyjmowani są klienci w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy i odbioru paszportu posiadający internetową rezerwację wizyty lub po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną.
 2. W Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej do odwołania przyjmowani są klienci w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy i odbioru paszportu po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną.
 3. W celu ustalenia terminu wizyty paszportowej do dyspozycji pozostają następujące numery telefonów:
  • Poznań: 61 854 10 16, 61 854 10 51,
  • Kalisz: 62 760 83 18,
  • Konin: 63 247 77 29,
  • Leszno: 65 511 82 13,
  • Piła: 67 211 89 05,
  • Gniezno: 61 424 66 30,
  • Nowy Tomyśl: 61 442 67 60,
  • Ostrów Wielkopolski: 61 854 10 86
  • Szamotuły: 61 292 55 46,
  • Środa Wielkopolska: 61 854 14 99.
 4. W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną:
 5. Klienci przyjmowani są w dni robocze: 
  • w Oddziale Paszportów w Poznaniu: od godz. 7.30 do godz. 17.45,
  • w Oddziale Paszportów w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz w Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej: w godzinach standardowych.

Sprawy obywatelstwa polskiego:

W Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są klienci wyłącznie posiadający internetową rezerwację wizyty lub po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem 61 854 10 31 czynnym w dni robocze w godzinach od 8.30 do 10.00 (w przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl).

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Sekretariat
ul. Kościuszki 95, I piętro, pok. 114
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 10 07
fax 61 852 22 23

Punkty obsługi klienta w sprawach paszportowych

Informacja telefoniczna w sprawach paszportowych od godz. 8.30 do godz. 15.00
tel. 61 854 19 99

Punkt obsługi klienta w sprawach obywatelstwa polskiego

Informacja telefoniczna w sprawach obywatelstwa polskiego od godz. 8.30 do godz. 10.00
tel. 61 854 10 32

Dyrektor Wydziału - Anna Napierała
e-mail: anapierala@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 10 07
fax 61 852 22 23

Struktura organizacyjna

 • Oddział Paszportów,
 • Oddział do Spraw Obywatelstwa Polskiego
 • Oddział Nadzoru w Sprawach Obywatelskich
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjnych i Budżetu,
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Równego Traktowania oraz Społeczeństwa Obywatelskiego,
 • Oddziały Paszportów w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile
 • Terenowe Punkty Paszportowe w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej,

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej

 1. sprawy wewnętrzne – w zakresie spraw dotyczących:
  • obywatelstwa,
  • ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
  • rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
 2. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie:
  • stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi (z wyłączeniem spraw dotyczących regulacji majątkowych kościelnych osób prawnych),
  • koordynacji na terenie województwa działań organów administracji rządowej realizujących zadania na rzecz mniejszości,
  • realizacji na terenie województwa polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Autor: Marek Grośty, Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 02.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2019 - 09:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2021 - 07:06