Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 10 70
fax. 61 854 14 79
koordynacja@poznan.uw.gov.pl

Sekretariat Wydziału nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw. Informacji dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego udzielają pracownicy Punktu Obsługi Klienta pod nr tel. 61 854 10 70 w godzinach 11.00-14.00.

Dyrektor Wydziału – Robert Pakulski vel Modrzejewski

Zastępca Dyrektora Wydziału - Izabela Walczak

tel.: 61 854 14 18
fax.: 61 854 14 79 p. 576,
bud. A

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego zajmuje się realizacją zadań Wojewody z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obowiązujące w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Wydział pełni funkcję instytucji właściwej do realizacji zadań w tym zakresie.

Autor: Karolina Domżalska
Data utworzenia: 14.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.01.2018 - 14:40
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 14.05.2024 - 14:11