Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863

 • ustalanie poziomu potrzeby wsparcia
  e-mail: ppw@poznan.uw.gov.pl
  tel. 61 854 13 92,  61 854 13 70
 • orzekanie
  e-mail: zn@poznan.uw.gov.pl
  tel.: 61 850 87 60
  fax/tel.: 61 852 18 91, 61 850 87 66

godziny urzędowania:
poniedziałek 8:15 - 15:30
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15

 Dojazd do Wojewódzkiego Zespołu i  mapka lokalizacyjna

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu - Beata Winiecka

Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu – Bartosz Kamiński

Członkowie Wojewódzkiego Zespołu, w tym:

 • lekarze
 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • doradcy zawodowi
 • pracownicy socjalni

Zadania realizowane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • Rozpatrywanie wniosków w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl

Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 03.12.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2012 - 13:01
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.02.2024 - 13:36