turecki

Starostwo Powiatowe w Turku
www.powiat.turek.pl

Urzędy miejskie, gminne i miejsko-gminne na terenie powiatu:

Urząd Gminy w Brudzewie
www.brudzew.pl
Urząd Miejski w Dobrej
http://dobra.nowoczesnagmina.pl
Urząd Gminy w Kawęczynie
www.kaweczyn.pl
Urząd Gminy w Malanowie
www.malanow.pl
Urząd Gminy w Przykonie
www.przykona.pl
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
www.tuliszkow.pl
Urząd Miasta w Turku
www.miastoturek.pl
Urząd Gminy w Turku
www.gmina.turek.pl
Urząd Gminy we Władysławowie
www.wladyslawow.pl

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.03.2007 - 08:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2018 - 08:03