kaliski

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
www.powiat.kalisz.pl

Urzędy miejskie, gminne i miejsko-gminne na terenie powiatu:

Urząd Gminy w Blizanowie
www.blizanow.ug.gov.pl
Urząd Gminy w Brzezinach
www.brzeziny-gmina.pl
Urząd Gminy Ceków Kolonia
www.cekow.pl
Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich
www.godzieszewielkie.pl
Urząd Gminy w Koźminku
www.kozminek.pl
Urząd Gminy w Liskowie
www.liskow.pl
Urząd Gminy w Mycielinie
www.mycielin.pl
Urząd Gminy w Opatówku
www.opatowek.pl
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
www.stawiszyn.pl
Urząd Gminy w Szczytnikach
www.szczytniki.ug.gov.pl
Urząd Gminy w Żelazkowie
www.zelazkow.ug.gov.pl

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.03.2007 - 08:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2018 - 07:39